პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

2021 წლის 25 ივნისს, ჩატარდა  პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: “მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები”. კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს უნივერსიტეტში მოღვაწე მკვლევარებმა, პროფესორებმა და მოწვეულმა სპეციალისტებმა. თითოეული მოხსენების შემდეგ გაიმართა დისკუსია. კონფერენციაზე წარმოდგენილი ნაშრომები გამოქვეყნდება კონფერენციის მასალების კრებულში.


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail