აკადემიური თანამდებობის (პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტ-პროფესორი, ასისტენტი) დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

აკადემიურ თანამდებობაზე არჩეული არიან შემდეგი პირები

• ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტი:

1. გურამ ამყოლაძე – პროფესორი

• სტომატოლოგიის ფაკულტეტი:

1. ეთერ მამფორია – ასოცირებული პროფესორი

• მედიცინის ფაკულტეტი:

1. ზურაბ ცეცხლაძე – პროფესორი
2. თეიმურაზ თავხელიძე – პროფესორი
3. გიორგი თვალიაშვილი – პროფესორი
4. ქრისტოფერ იოჰანეს ალფრედ ვოლფ – ასოცირებული პროფესორი
5. ნინო ოთარიშვილი – ასოცირებული პროფესორი
6. მაია ალხიძე – ასოცირებული პროფესორი
7. თამთა ივანაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
8. სოლომონი ქერაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
9. თამარ მოსულიშვილი – ასოცირებული
10. ხათუნა მაკალათია – ასისტენტ-პროფესორი
11. ეკატერინე ყიფიანი – ასისტენტ-პროფესორი
12. ნინო ინაური – ასისტენტი
13. დავით სხირტლაძე – ასისტენტი


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail