საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევითი პროექტი

ინტერნაციონალიზაციის გაძლიერების ეგიდით, სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი, გერმანიის ბამბერგის უნივერსიტეტსა და შტაინბაისის უნივერსიტეტებთან კოლაბორაციის ფარგლებში, ახორციელებს საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევით პროექტს, სადაც ჩართულნი არიან, როგორც გეომედის, ბამბერგისა და შტაინბაისის აკადემიური პერსონალი, ასევე სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის სტუდენტები. სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში, 2019 წლის 11 აპრილს, უნივერსიტეტ გეომედს სამუშაო ვიზიტით ეწვია, ცნობილი მეცნიერი, ბამბერგის უნივერსიტეტის პროფესორი, კლაუს კრისტიან კარბონი. შეხვედრაზე განხილული იქნა კვლევის მეთოდოლოგია და სხვა მნიშვნელოვანი დეტალები.

meeting
meeting


 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail