მაგისტრანტობის მსურველთა საყურადღებოდ!

უნივერსიტეტი აცხადებს რეგისტრაციას 2018 – 2019 სასწავლო წლისათვის შემდეგ სამაგისტრო პროგრამებზე:

1.პროგრამა – ჯანდაცვის მენეჯმენტი

  • კვალიფიკაცია – ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი

2.პროგრამა – ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია

  • კვალიფიკაცია – ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის მაგისტრი
  • (სავალდებულოა ინგლისური ენის B2 დონის ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენა)

წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:

  • განცხადება
  • უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი (დიპლომი), დანართით. (ნოტარიული წესით დამოწმებული)
  • პირადობის მოწმობის ასლი
  • 2 ფოტოსურათი – (3/4-ზე) და CD-დისკი
  • ვაჟებისათვის – სამხედროს მიწერის მოწმობის ასლი/li>

რეგისტრაციის ვადა: 10.09 – 26.09.2018წ.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail