სამეცნიერო სემინარი მსოფლიო მეცნიერების საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად

2023 წლის 10 ნოემბერს, 18:00 საათზე, უნივერსიტეტ გეომედის საკონფერენციო დარბაზში (101), მსოფლიო მეცნიერების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გაიმართება სემინარი: “შარდ-კენჭოვანი დაავადების თანამედროვე მენეჯმენტი”. მომხსენებელი ნიკა გაგოშიძე. დასწრება თავისუფალია

ცხადდება კონკურსი ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის და მედიცინის ფაკულტეტებზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

1. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი, საქართველოს კანონის უმაღლესი განათლების შესახებ (მუხლი 34, მუხლი 35) და აკადემიური პერსონალის არჩევისა და დანიშვნის წესის საფუძველზე, აცხადებს ღია კონკურსს ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის და მედიცინის (დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი ქართული და ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამები) ფაკულტეტებზე პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის, ასისტენტ-პროფესორის და ასისტენტის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად.ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტი (მიმართულება: მარკეტინგის …