ბიბლიოთეკის ბეჭდური და ციფრული ფონდები განახლდა

გაცნობებთ, რომ ბიბლიოთეკის ბეჭდური და ციფრული ფონდები განახლდა შემდეგი ახალი წიგნებით:

ბეჭდური ფონდი:

 1. ლაზვიაშვილი ნ. – რისკმენეჯმენტი. 2022.
 2. ქოჩიაშვილი დ., ხუსკივაძე ალ., ქოჩიაშვილი გ. – უროლოგია. 2023.
 3. ქოჩაკიძე ნ. – მოძრაობის ანატომია. 2022.
 4. კირვალიძე მ., მდინარაძე ა. – ქართული მართლწერა მარტივად +20 ტექსტის რედაქტირება. 2023.
 5. Kumar M.S.- Psychiatry. 5th ed., 2021.
 6. Sembulingam K., Sembulingam P.- Essentials of medical physiology. 7th ed., 2016.
 7. Jhamad A.R.- Forensic medicine. 5th ed., 2021.
 8. Ali Abbas- Orthopaedics. 5th ed., 2021.
 9. Sethi S. J.- Microbiology. 5th ed., 2021.

ციფრული ფონდი:

 1. Bhagavan N.V., Chung-Eun ha – Essentials of Medical Biohemistry. With Clinical Cases. 2nd ed., 2015.
 2. Ferrell B.R., Coyle N., Paice J.- Oxford Textbook of Palliative Nursing. 4th ed., 2015.
 3. Ferrell B.R., Payce J.A. Oxford Textbook Of Palliative Nursing. 5th ed., 2019.
 4. Fischbach F., Dunning M.- A Manual of laboratory & Diagnostic Tests. 9th ed., 2015.
 5. Frandsen G., Pennington S. Abrams’ Clinical Drug Therapy. Rationales for Nursing Practice. 12th ed., 2021.
 6. Grodner M. and oth. – Nutritional Foundations and clinical applications of Nursing Approach. 6th ed., 2016.
 7. Ignatavicius D.D., Workman, M.L., Rebar C.R.- Medical-Surgical Nursing. Concepts for Interprofessional Collaborative Care. 9th ed., 2017.
 8. Kantor D.P.- Lippincott Visual Nursing A guide to Clinical Diseases, Skills and Treatments. 3rd ed., 2019.
 9. Lee G., Bishop P. – Microbiology and infection control for health professionals. 6th ed., 2016.
 10. Susan M. Ford-Roach’s Introductory Clinical Pharmacology. 2017.
 11. Tabloski P.A.- Gerontological nursing. The Essential Guide to Clinical Practice. 4th ed., 2019.
 12. Taylor C., Lynn P., Bartlett J.L.- Fundamentals of Nursing. The Art and Science of Person-Centered Care. 10th ed., 2023.
 13. Thompson J., Manore M.- Nutrition An applied approach. 5th ed., 2018.
 14. Weber J., Kelley J. – Health Assessment in Nursing. 7th ed., 2022.
 15. Weber J., Kelley J. – Health Assessment in Nursing. 6th ed., 2018.
 16. Irving P. Herman-Biological and Medical Physics, Biomedical Engineering – Physics of the Human Body. 2016.
 17. Vallerand A.H., Sanoski C.A.- Davis’s Drug Guide for Nurses. 2021.
 18. Vallerand A.H., Sanoski C.A.- Davis’s Drug Guide for Nurses. 2017.
 19. Daniel D. Mais-Quick Compendium of Clinical Pathology-American Society of Clinical Pathology. 2018.
 20. Grist F.-Basic Guide to Orthodontic Dental Nursing. 2020.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail