უნივერსიტეტ გეომედის პროფესორების სამეცნიერო მიღწევები

უნივერსიტეტ გეომედის აფილირებული პროფესორების, ელენე ასანიძის და ზურაბ ცეცხლაძის თანაავტორობით, უნივერსიტეტის მიერ დაფინანსებული სამეცნიერო გრანტის ფარგლებში (GF-21-01) „International Journal of Reproductive BioMedicine“-ში გამოქვეყნდა სამეცნიერო ნაშრომი “Hyperhomocysteinemia and pregnancy outcomes in women with polycystic ovary syndrome: A case-control study”. ჟურნალის იმფაქტ ფაქტორია 1. 424 და ინდექსირებულია PubMed Central, Scopus და სხვა სამეცნიერო ბაზებში. სტატიის ლინკი: https://ijrm.ir/article-1-2584-en.html

უნივერსიტეტ გეომედის აფილირებული პროფესორის, ვალენტინა მიტოვას თანაავტორობით, ჟურნალ „Solid State Sciences“-ში გამოქვეყნდა სამეცნიერო ნაშრომი “Structural, optical and magnetic properties of Y-doped NiFe2O4 nanoparticles prepared by simple co-precipitation method”. ჟურნალის იმფაქტ ფაქტორია 3. 752. სტატიის ლინკი: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1293255823000419?via%3Dihub


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail