სტუდენტთა თეორიულ-პრაქტიკული კონფერენცია

სტუდენტთა თეორიულ-პრაქტიკული კონფერენცია

2022 წლის  24 ივნისს, უნივერსიტეტ გეომედის  სააქტო დარბაზში ჩატარდა  სტუდენტთა თეორიულ-პრაქტიკული კონფერენცია, რომელზეც მოხსენებები წარმოადგინეს უნივერსიტეტის სტუდენტებმა და სტუმრებმა.კონფერენციას უძღვებოდა რექტორის მოადგილე მეცნიერების დარგში- პროფესორი ზურაბ ცეცხლაძე.სტუდენტების მრავალფეროვანი და საინტერესო პრეზენტაციების წარდგენის შემდეგ, განხილული თემების  გარშემო გაიმართა დისკუსია.  კონფერენციის ბოლოს კომისიამ შეაფასა და გამოავლინა საუკეთესო მომხსენებლები: I ადგილი – ნინო ტუღუში (სტომატოლოგიის ფაკულტეტი,  IV კურსი, …