პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

2021 წლის 25 ივნისს, ჩატარდა  პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: “მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები”. კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს უნივერსიტეტში მოღვაწე მკვლევარებმა, პროფესორებმა და მოწვეულმა სპეციალისტებმა. თითოეული მოხსენების შემდეგ გაიმართა დისკუსია. კონფერენციაზე წარმოდგენილი ნაშრომები გამოქვეყნდება კონფერენციის მასალების კრებულში.

სტუდენტთა თეორიულ-პრაქტიკული ონლაინ კონფერენცია

სტუდენტთა თეორიულ-პრაქტიკული ონლაინ კონფერენცია

2021 წლის 24 ივნისს, სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში ჩატარდა  სტუდენტთა თეორიულ-პრაქტიკული ონლაინ კონფერენცია თემაზე: “მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები“, რომლის მიზანი გახლდათ სამეცნიერო საქმიანობაში სტუდენტთა აქტიური ჩართვის სტიმულირება და  ჯანდაცვის სფეროს აქტუალური საკითხების განხილვა. კონფერენცია გახსნა და მონაწილეებს სიტყვით მიმართა უნივერსიტეტის რექტორმა, პროფესორმა მარინა ფირცხალავამ.   მონაწილეებმა წარმოადგინეს ნაშრომები არსებული აქტუალური საკითხების შესახებ. თითოეული გამომსვლელის შემდეგ, …

გილოცავთ!

2021 წლის 22 ივნისს, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭომ უნივერსიტეტ გეომედს 6 წლის ვადით მიანიჭა ავტორიზაცია. ადმინისტრაცია