გილოცავთ!

2021 წლის 22 ივნისს, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭომ უნივერსიტეტ გეომედს 6 წლის ვადით მიანიჭა ავტორიზაცია. ადმინისტრაცია