სტუდენტთა საყურადღებოდ!

ძვირფასო სტუდენტებო! ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის გამო, ბევრ სტუდენტს უწევს კარანტინში ყოფნა ან სამწუხაროდ აქვს დაფიქსირებული კოვიდ ინფექცია. სტუდენტის განცხადების საფუძველზე მოხდება შუალედური გამოცდების და ქვიზების გადავადება იმ დროისთვის როცა შეძლებენ უნივერსიტეტში ფიზიკურად მოსვლას. განცხადების შემოტანა აუცილებელია უშუალოდ შუალედურ გამოცდამდე ან ქვიზამდე. მედიცინის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის გადავადებული ქვიზების და შუალედური გამოცდების ჩაბარების ვადაა 2021 წლის 18 იანვრიდან …

ცხადდება კონკურსი ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის დეკანის თანამდებობის დასაკავებლად

I. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს ღია კონკურსს ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის დეკანის თანამდებობის დასაკავებლად. II. კონკურსი ჩატარდება ორ ეტაპად:1. ეტაპი – დოკუმენტაციის წარდგენა.2. ეტაპი – გასაუბრება ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის განვითარების კონცეფციის თაობაზე. III. კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს: განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე – ავტობიოგრაფია cv; პირადობის დამადასტურებელი საბუთის ასლი. შესაბამის დარგში (ბიზნეს ადმინისტრირება) …

ცხადდება კონკურსი ფინანსების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად

I. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს კონკურსს ფინანსების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად. II. კონკურსი ჩატარდება ორ ეტაპად: 1 ეტაპი – დოკუმენტაციის წარდგენა.2 ეტაპი – გასაუბრება. III. კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს: განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე ; ავტობიოგრაფია cv; პირადობის დამადასტურებელი საბუთის ასლი. შესაბამის დარგში უმაღლესი განათლებისა და ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები; სამეცნიერო შრომების სია; სამოტივაციო …