გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

უნივერსიტეტ გეომედის სტუდენტების ჩართულობით და ადმინისტრაციის მხარდაჭერით იგეგმება სტუდენტური ცხოვრების ამსახველი ქართულ-ინგლისურ ენოვანი გაზეთის პირველი ნომრის გამოცემა სახელწოდებით ,,გეომედი ლაიფი’’/ ,,Geomedi life’’. ვისაც გსურთ აღნიშნული გაზეთის სარედაქციო კოლეგიაში მუშაობა მიმართეთ უნივერსიტეტის რედაქციას: ოთახი # 315 საკონტაქტო პირები: ნანა – მობ: 592671515 ნათია – მობ:577997742 ეკა – მობ: 597912007