აკადემიური თანამდებობის (პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტ-პროფესორი, ასისტენტი) დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

აკადემიურ თანამდებობაზე არჩეული არიან შემდეგი პირები • ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტი: 1. გურამ ამყოლაძე – პროფესორი • სტომატოლოგიის ფაკულტეტი: 1. ეთერ მამფორია – ასოცირებული პროფესორი • მედიცინის ფაკულტეტი: 1. ზურაბ ცეცხლაძე – პროფესორი2. თეიმურაზ თავხელიძე – პროფესორი3. გიორგი თვალიაშვილი – პროფესორი4. ქრისტოფერ იოჰანეს ალფრედ ვოლფ – ასოცირებული პროფესორი5. ნინო ოთარიშვილი – ასოცირებული პროფესორი6. მაია …

2020-2021 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადები

„უქმე დღეების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის  2020 წლის 26 ნოემბრის №698 დადგენილების საფუძველზე, 2020-2021 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადები განისაზღვრა  შემდეგი სახით: ბაკალავრიატი/მაგისტრატურა/სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა შემოდგომის სემესტრი: სააუდიტორიო მეცადინეობები და შუალედური გამოცდები  – 05 ოქტომბერი – 05 თებერვალი  (მე-8 კვირა – შუალედური გამოცდები, გარდა კურაციისა. 4 -15 იანვარი-არდადეგები).საგამოცდო პერიოდი – 8 -26 თებერვალი (დასკვნითი …

კონკურსი ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელების თანამდებობებზე

ცხადდება ღია კონკურსი შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედის ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულების: – სტომატოლოგიის განყოფილება– მედიცინის განყოფილება– ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის განყოფილება– მოლეკულური მედიცინის ლაბორატორია– პათომორფოლოგიის ლაბორატორია ხელმძღვანელების არჩევის მიზნით, შემდეგი პირობებით:I. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედის ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის თანამდებობის დაკავება 5 (ხუთი) წლის …

პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო, პრაქტიკული ონლაინ კონფერენცია

პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო, პრაქტიკული ონლაინ კონფერენცია

2020 წლის 18 დეკემბერს, უნივერსიტეტ გეომედის ორგანიზებით ჩატარდა პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო, პრაქტიკული ონლაინ კონფერენცია თემაზე: “მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები”. კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს უნივერსიტეტში მოღვაწე მკვლევარებმა, პროფესორებმა და მოწვეულმა სპეციალისტებმა. ბოლოს გაიმართა დისკუსია. კონფერენციაზე წარმოდგენილი ნაშრომები გამოქვეყნდება უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა კონფერენციის მასალებში.

სტუდენტური თეორიულ-პრაქტიკული ონლაინ კონფერენცია

სტუდენტური თეორიულ-პრაქტიკული ონლაინ კონფერენცია

2020 წლის 17 დეკემბერს, სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის ორგანიზებით ჩატარდა სტუდენტური თეორიულ-პრაქტიკული ონლაინ კონფერენცია თემაზე: “მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები“, სადაც წარმოდგენილი იყო კვლევები და მოხსენებები მედიცინისა და ჯანდაცვის სფეროს აქტუალურ საკითხებზე. თითოეული გამომსვლელის შემდეგ, განხილული თემის გარშემო გაიმართა დისკუსია. კონფერენციის ბოლოს კომისიამ შეაფასა და გამოავლინა საუკეთესო მომხსენებლები: I ადგილი – ნანა თევდორაშვილი (სტომატოლოგიის ფაკულტეტი) II …