2019-2020 ს/წ შემოდგომის სემესტრის შიდა მობილობის მსურველი სტუდენტების საყურადღებოდ!

I. შიდა მობილობის ვადები: ა) დოკუმენტების მიღება – 25 ივლისიდან 31 ივლისის ჩათვლით; ბ) კრედიტების აღიარება – 01 აგვისტო; გ) სტუდენტებისათვის აღიარებული კრედიტების გაცნობა და ხელშეკრულების გაფორმება – 02 აგვისტო. II. წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა: ა) განცხადება; ბ) ამონაწერი სტუდენტის სასწავლო ბარათიდან (დამოწმებული ფაკულტეტის ბეჭდით და დეკანის ხელმოწერით); გ) პირადობის მოწმობის ასლი. დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ …

ja
001
002
003
004
005

2019 წლის 17-18 იანვარს გაერთიანებული სამეფოს ქალაქ ბრისტოლში ჩატარდა გადაუდებელი მედიცინის სამეფო კოლეჯის მიერ ორგანიზებული გადაუდებელი მედიცინის აკადემიური ტრენინგი და გადაუდებელი მედიცინის კლინიკური ტრენინგი, რომელშიც ოფიციალური მიწვევით მონაწილეობა მიიღო სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის მედიცინის ფაკულტეტის სტუდენტმა ჯასვანტ სინგჰმა. ასევე მან გაიარა კლინიკური პრაქტიკის კურსები ლონდონის ჰოსპიტლის საუნივერსიტეტო კოლეჯისა და დედოფალ ელიზაბეტის ჰოსპიტლის სასწრაფო მზრუნველობის დეპარტამენტში. 2019 …

უნივერსიტეტი გეომედი 93-80 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

DSC_0059
DSC_0053
studenturi-sakvalifikacio-3
1111

2019 წლის 11 ივლისს, თბილისის ოლიმპიურ სასახლეში, საქართველოს სტუდენტური კალათბურთის ლიგაში, უნივერსიტეტ გეომედის კალათბურთის გუნდმა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გუნდი ანგარიშით 93:80 დაამარცხა.

პროფესორ ნუგზარ ალექსიძის 85 წლის იუბილე & იოსებ ბოლოკაძის 70 წლის იუბილე

IMG_9107
IMG_9080
IMG_9110

  2019 წლის 9 ივლისს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში გაიმართა პროფესორ ნუგზარ ალექსიძის 85 წლის იუბილესთან და უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის იოსებ ბოლოკაძის 70 წლის იუბილესთან დაკავშირებული ღონისძიება.  

განცხადება

I. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს კონკურსს: 1. საერთაშორისო ურთიერთობების და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად. 2. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტის შერჩევის მიზნით. II. კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს: 1. განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე; 2. ავტობიოგრაფია cv; 3. პირადობის დამადასტურებელი საბუთის ასლი. 4. უმაღლესი განათლებისა და ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები; 5. ინგლისური ენის ფლობის დამადასტურებელი …