ტრენინგი “სწავლების თანამედროვე მეთოდები”

წარმატებით დასრულდა მორიგი ტრენინგი უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალისათვის “სწავლების თანამედროვე მეთოდები”, რომელსაც უძღვებოდა საგანმანათლებლო ინიციატივების ცენტრის დირექტორი ეთერ ღვინერია. ტრენინგები ტარდება უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევითი ფონდის ეგიდით და მიზნად ისახავს უნივერსიტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალის გადამზადებასა და უწყვეტ პროფესიულ განვითარებას.  

2019 წლის 22 ივნისს საერთაშორისო სტუდენტურ კონფერენციაში “ღვინო, როგორც სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების რესურსი და ქვეყნის იდენტობა” წარმატებით მიიღო მონაწილეობა უნივერსიტეტ გეომედის მედიცინის ფაკულტეტის სტუდენტმა ირაკლი გოგიაშვილმა. თემის სახელწოდება “ენოთერაპიის საკითხისადმი”, ხელმძღვანელი: უნივერსიტეტ გეომედის პროფესორი არჩილ კაპანაძე. ვულოცავთ ირაკლის გამარჯვებას და შემდგომ წარმატებებს ვუსურვებთ!  

2019 წლის გამოსაშვები საღამო

IMG_8524
IMG_8445
IMG_8405
IMG_8556
IMG_8092
IMG_8110
IMG_8276
IMG_8116
IMG_8118
IMG_8158

2019 წლის 21 ივნისს უნივერსიტეტ გეომედში გაიმართა სტომატოლოგიის, ჯანდაცვის ეკონომიკის და მენეჯმენტის, ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტების გამოსაშვები ღონისძიება.  

საერთაშორისო სიმპოზიუმის “დიგიტალიზაცია და მისი გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე” მასალები

2019 წლის 23 აპრილს უნივერსიტეტ გეომედის (ქ. თბილისი), შტაინბაისის უნივერსიტეტის (ქ. ბერლინი) და ბამბერგის უნივერსიტეტის (ქ. ბამბერგი) თაოსნობით ქ. თბილისში ჩატარდა საერთაშორისო სიმპოზიუმი “დიგიტალიზაცია და მისი გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე”. ჩვენი უნივერსიტეტის პროფესორების მიერ ამ სიმპოზიუმზე წაკითხული მოხსენებები: How Technical Professions can benefit from Insights from Psychology How to Protect Young People from Social Drug Addiction …