საჯარო ლექცია „სტუდენტთა სამართლებრივი უფლებები და ეთიკის კოდექსი“

2022 წლის 26 დეკემბერს, უნივერსიტეტ გეომედში ჩატარდა საჯარო ლექცია თემაზე „სტუდენტთა სამართლებრივი უფლებები და ეთიკის კოდექსი“.

ტრენინგს უძღვებოდა სსიპ საქართველოს მედიატორთა ასოციაციის აღმსრულებელი საბჭოს დამფუძნებელი, საპროკურორო საბჭოს წევრი, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აკრედიტებული ტრენერი, შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედის იურიდიული სამსახურის უფროსი და სსიპ ,, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის“ წევრი, ქალბატონი თეა ჭეიშვილი.

ქალბატონმა თეამ ისაუბრა სტუდენტთა სამართლებრივი უფლებების, სწავლის პროცესთან და ეთიკის კოდექსთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ უმაღლეს სასწავლებელში. განხილულმა თემამ დიდი ინტერესი გამოიწვია დამსწრე საზოგადოებაში. ლექციის ბოლოს სტუდენტებმა მათთვის საინტერესო საკითხებზე კითხვები დაუსვეს მომხსენებელს.


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail