პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

2022 წლის 16 დეკემბერს, სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი ჩაატარებს სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციას. აბსტრაქტების წარდგენის ბოლო ვადაა 2022 წლის 9 დეკემბერი, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: conference@geomedi.edu.ge.


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail