სემინარი თემაზე „რიტორიკა“

2021 წლის 24 დეკემბერს, 16:00 საათზე, დახელოვნებისა და რეზიდენტურის სამსახურის ეგიდით გაიმართება სემინარი თემაზე “რიტორიკა”, რაც ემსახურება მეტყველების კულტურისა და ორატორობის ხელოვნების ძირითადი პრინციპების გაცნობას. სემინარს გაუძღვება სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის ასოცირებული პროფესორი გოჩა მსხილაძე. სემინარი ჩატარდება უნივერსიტეტის საკონფერენციო დარბაზში რეგულაციების სრული დაცვით. ასევე მსურველებს შეუძლიათ დაესწრონ ონლაინ ფორმატში Google Meet პლატფორმის საშუალებით: https://meet.google.com/byp-qquo-wwo


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail