ბიბლიოთეკის ბეჭდური და ციფრული ფონდები განახლდა

გაცნობებთ, რომ ბიბლიოთეკაში ახალი წიგნებით შეივსო ბეჭდური ფონდები და ელექტრონული რესურსების ბაზა.

ახალი წიგნებისა და ელექტრონული წიგნების სია

ა) ქართულ ენოვანი წიგნები:

 1. გასმანი ო., ფრანკერბერგერი კ., ცზიკი მ. – ბიზნესმოდელების ნავიგატორი. 2020.
 2. არმსტრონგი მ., ტეილორ სტ. – ადამიანური რესურსების მართვის სახელმძღვანელო. 2020.
 3. კაკლიანი ლ., ბაქრაძე მ. – მოკლე გადასამეორებელი კურსი და ძირითადი საკითხები რევმატოლოგიაში. 2020.
 4. ჭუმბურიძე გ. – ორთოპედია, ტრავმატოლოგია, სპორტული მედიცინა. წიგნი 1, 2020.
 5. ბარინგერი ბ.რ., აირლენდი რ.დ. – მეწარმეობა. ახალი საწარმოს წარმატებული წამოწყებისთვის, 2019.
 6. მაჭავარიანი შ. – მენეჯმენტის საფუძვლები. თეორიები, კონცეფციები და პრაქტიკული მიდგომები. 2014.
 7. ნემსაძე ქ. – ორსულობიდან ზრდასრულობამდე. სახელმძღვანელო განკუთვნილია მშობელთათვის და ჯანდაცვის პირველადი რგოლის მუშაკებისთვის. 2016.
 8. ჯანელიძე ო. – ზუბალაშვილები; დავით სარაჯიშვილი; აკაკი ხოშტარია; მიტროფანე ლაღიძე და სხვანი. 2020.
 9. გალდავა გ., ქიტუაშვილი თ., კვირკველია ვ. – დერმატოლოგიისა და ვენეროლოგიიის ატლასი. 2015.

ბ) ინგლისურ ენოვანი წიგნები:

 1. Ed.: Bhuiyan P.S. and oth. – Inderbir Singh’s Textbook of Human Neuroanatomy. 9th ed., 2014.
 2. Chatterjee K.D. – Parasitology. (Protozoology and Helminthology)13th ed., 2015.
 3. Netter F.H. – Atlas of Human Anatomy. 6th ed. 2014.
 4. Ed.:Vasudeva N., Mishra S. – Inderbir Singh’s Textbook of Human Histology. With Color Atlas and Practical Guide. 8th ed., 2016.
 5. Ed.: Standring S. – Gray’s Anatomy. 41st ed., 2016.
 6. Sadler T.W. – Langman’s Medical Embryology. 13th ed., 2015.
 7. Satyanarayana U., Chakrapani U. – Biochemistry (With Clinical Concepts & Case Studies) 4th ed., 2017.
 8. Ed.: Williams N.S., O’Connell P.R., McCaskie A.W. – Bailey And Love’s Short practice of surgery. Volume 1. 27th ed. 2018.
 9. Ed.: Williams N.S., O’Connell P.R., McCaskie A.W. – Bailey And Love’s Short practice of surgery. Vol. 2, 27th ed., 2018.
 10. Narayan Reddy K.S., Murty O.P. – The Essentials of Forensic Medicine and Toxicology. 34th ed., 2017.
 11. Kumar V., Abbas A.K.,Aster J.C. – Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease. Volume 1, 2015.
 12. Kumar V., Abbas A.K.,Aster J.C. – Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease. Volume 2, 2015.
 13. Arora D.R., Arora B.B.- Medical Parasitology. 4th ed,. 2014.
 14. Singh I.- Human Embryology. 10th ed., 2014. Reprint: 2015.
 15. Vasudeva N., Mishra S. – Inderbir Singh’s Textbook of Human Histology. 7th ed., 2014.
 16. Chaurasia R., Jain A. – Self Assessment & Review of Microbiology & Immunology. 13th ed., 2018.
 17. Ed.: Kapil A. – Ananthanarayan & Paniker’s Textbook of Microbiology. 9th ed., 2016.
 18. Ferrier D.R. – Lippincott`s illustrated reviews: Biochemistry. 6th ed., 2014.
 19. Hans S.A. – Self-Assessment & Review Obstetrics. 12th ed., 2019.
 20. Kulkarni A.P. and oth. – Objective Anaesthesia Review-A Comprehensive Textbook for the Examinees. 4th ed., 2017.
 21. Jain V.-Review of Preventive and Social Medicine (including Biostatistics) 10th Ed., 2018.
 22. Mehra A. – Orthopedics Quick Review (OPQR) 7th ed., 2019.
 23. Hans S.A. – Self Assessment and Review-ENT. 9th ed., 2018.
 24. Seetharam S. – Self-assessment and review of ophthalmology. 4th ed., 2019.
 25. Jain R.,Jain V. – Review of Radiology. 3rd ed., 2018.
 26. Soni M. – Dermatology-Nothing beyond for PGMEE. 2019.
 27. Rajamahendran R. – Surgery Sixer for NBE. 4th ed., 2019.
 28. Chaurasia R. – Self-assessment and review of microbiology and immunology. 13th ed. 2018.
 29. Garg G., Gupta S. – Review of Pathology and Genetics 10th ed., 2018.
 30. Garg G., Gupta S. – Review of Pharmacology. 12th ed., 2018.
 31. Mehra T. and oth. – Review of Pediatrics & Neonatology. 5th ed., 2019.
 32. Jain V. – PHYBIAN for NBE Part A: Biochemistry&Physiology. 4th ed., 2017.
 33. Jain V. – PHYBIAN for NBE Part B: Anatomy&Forensic Medicine. 4th ed., 2017.
 34. Khanna M. – Self-assessment & review Medicine.Part A. 12th ed., 2018.
 35. Khanna M. – Self-assessment & review Medicine. Part B. 12th ed., 2018.

გ) ატვირთული ელექტრონული წიგნები: http://emis.geomedi.edu.ge/

 1. გოგილაშვილი ქ., ნაცვლიშვილი თ. – ბაზისური და კლინიკური პაროდონტოლოგია. პირველი ნაწილი, 2016.
 2. გალახვარიძე ნ., ბარათაშვილი ე., ზარგინავა თ.- ინოვაციათა მენეჯმენტი. 2015.
 3. ალექსიძე ნ.- ზოგადი ბიოქიმიის საფუძვლები. 2016.
 4. Zaidi Z. and oth.- Treatment of Skin Diseases. A Practical Guide. 2019.
 5. Whalen K.- Lippincott Illustrated Reviews Pharmacology. 7th ed., 2019.
 6. Welbury R., Duggal M., Hosey M.- Paediatric Dentistry. 5th Ed., 2018.
 7. Garg G., Gupta S.-Review of Pathology and Genetics 10th ed.,2018.
 8. Garg G., Gupta S.-Review of Pharmacology (PGMEE) 12th ed.,2018.
 9. Ed.Bhuiyan P. and oth.-Inderbir Singh’s Textbook of Human Neuroanatomy Fundamental and Clinical.10th ed., 2018.
 10. Graber L.W., Vanarsdall R.L. and oth.-Orthodontics Current Principles and Techniques 6th ed., 2017.
 11. Proffit W.R. and oth.- Contemporary Orthodontics. 6th ed., 2019.
 12. Dahnert W. – Radiology Review Manual. 8th ed., 2017.
 13. Chaurasia R.-Self Assessment & Review of Microbiology & Immunology. 12thed., 2017.
 14. Mehra T. – Review of Pediatrics &Neonatology. 5th ed., 2019.
 15. Soni M.- Dermatology.Nothing beyond for PGMEE. 2019.
 16. Ed.: Standring S.-Gray’s Anatomy. 41st ed., 2016.
 17. Ed.:Watkinson J., Clarke R.- Scott-Brown’s otorhinolaryngology. Head & Neck Surgery. Basic Sciences Endocrine Surgery Rhinology. Vol.1, 8 ed., 2018.
 18. Ed.:Watkinson J., Clarke R.- Scott-Brown’s otorhinolaryngology. Head & Neck Surgery. Pediatrics.The Ear. Skull Base.Vol. 2, 8 ed., 2018.
 19. Ed.:Watkinson J., Clarke R.- Scott-Brown’s otorhinolaryngology. Head & Neck Surgery. Head & Neck Surgery.Plastic Surgery.Vol.3, 8 ed., 2019.
 20. Hagen-Ansert S.- Textbook of Diagnostic Sonography.8th ed., 2018.
 21. Laszlo S.- Neurosurgery & anatomy.
 22. Kaushal R.K. – Self Assessment and Review of Anatomy. 2018.
 23. McQueen A., Paik S.M.-Pediatric Emergency Medicine. illustrated Clinical Case. 2nd ed, 2019.
 24. Urban R.S. and oth.-Medicine PreTest Self-Assessment and Review. 14th ed., 2016.
 25. Hans S.A.- Self Assessment & Review Gynecology. 9th ed., 2017.
 26. Perumcheril R.J.- Self-assessment and review of biochemistry. 2nd ed., 2017.
 27. Dhatt S., Prabhakar SH. – Handbook of Clinical Examination in Orthopedics. An illustrated Guide. 2019.
 28. Ed.: Varshney M.K.- Essential Orthopedics. Principles&Practice. 2 vol., 2016.

ბიბლიოთეკის ადმინისტრაცია


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail