მე-10 სტუდენტური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

1 2018 წლის 20 დეკემბერს უნივერსიტეტ გეომედში გაიმართა მე-10 სტუდენტური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. შემფასებელმა კომისიამ გამოავლინა საუკეთესო ნაშრომების ავტორები:

I ადგილი – სანჯივ მენონი (მედიცინის ფაკულტეტი, 4 კურსი)
II ადგილი – თორნიკე ქოროღლიშვილი (სტომატოლოგიის ფაკულტეტი, 5 კურსი);
III ადგილი – ნიკოლოზ მოდებაძე (ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი, 2 კურსი)
რექტორის სიმპათია – ნინო გულიკაშვილი (მედიცინის ფაკულტეტი, 2 კურსი)
ჟიურის სიმპათია – ნინო ჯიბლაძე (ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტი, მაგისტრატურა, 1 კურსი)

3
3


 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail