მაგისტრანტობის მსურველთა საყურადღებოდ!

უნივერსიტეტი აცხადებს რეგისტრაციას 2017 – 2018 სასწავლო წლისათვის შემდეგ სამაგისტრო პროგრამებზე:

 1. პროგრამა – ჯანდაცვის მენეჯმენტი
  • კვალიფიკაცია – ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი
 2. პროგრამა – ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია
  • კვალიფიკაცია – ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის მაგისტრი

წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:

 • განცხადება
 • უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი (დიპლომი), დანართით. (ნოტარიული წესით დამოწმებული)
 • პირადობის მოწმობის ასლი
 • ფოტოსურათი – 2 (3/4)
 • ვაჟებისათვის – სამხედრო მიწერის მოწმობის ასლი

რეგისტრაციის ვადა: 04.09 – 20.09.2017წ.


Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail