ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომების საჯარო დაცვა

2024 წლის 10 ივლისს 11 სთ. 00 წთ. ჩატარდება ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის საბაკალავრო  ნაშრომების საჯარო დაცვა: აუდიტორია 101-ში. 2024 წლის 15 ივლისს 14 სთ. 00 წთ. ჩატარდება ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის სამაგისტრო  ნაშრომების საჯარო დაცვა: აუდიტორია 101-ში.

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომების საჯარო დაცვა

2024 წლის 8 ივლისს 12:00 საათზე უნივერსიტეტ გეომედის საკონფერენციო დარბაზში (101) ჩატარდება ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის საბაკალავრო ნაშრომების საჯარო დაცვა. 2024 წლის 18 ივლისს 11:00 საათზე უნივერსიტეტ გეომედში (101) აუდიტორიაში ჩატარდება ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა.