ერთობლივი საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევები

ერთობლივი საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევები

უნივერსიტეტ გეომედის ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის, იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭოს (CNR) ბიოსტრუქტურებისა და ბიოიმიჯინგის ინსტიტუტის და MSD R&D (Merck) ინოვაციების ცენტრის (გაერთიანებული სამეფო) მეცნიერ-თანამშრომლების მიერ ჟურნალ „Current Medicinal Chemistry”-ში (IF 4.1) გამოქვეყნდა ერთობლივი სამეცნიერო სტატია – “Georgian Medicinal Plants as Rich Natural Sources of Antioxidant Derivatives: A Review on the Current Knowledge and …