ტრენინგი: “საექთნო საქმის სწავლების მეთოდური პრინციპები”

ტრენინგი: “საექთნო საქმის სწავლების მეთოდური პრინციპები”

2024 წლის 31 იანვარიდან 02 თებერვლის ჩათვლით ჩატარდა ტრენინგი „საექთნო საქმის სწავლების მეთოდური პრინციპები“. ტრენინგს ესწრებოდნენ ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამის „საექთნო საქმე“ აკადემიური და მოწვეული პერსონალი. ტრენინგს უძღვებოდა სერტიფიცირებული ტრენერი, საქართველოს ექთნების ასოციაციის პირველი პრეზიდენტი ლია მამალაძე.