საჯარო ლექცია: „ტუბერკულოზი-მსოფლიო ჯანდაცვის გამოწვევა“

საჯარო ლექცია: „ტუბერკულოზი-მსოფლიო ჯანდაცვის გამოწვევა“

2022 წლის 26 ოქტომბერს, დახელოვნებისა და რეზიდენტურის სამსახურის ხელშეწყობით, უნივერსიტეტ გეომედში საჯარო ლექცია გამართა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ექსპერტმა, მედიცინის დოქტორმა, პროფესორმა დავით ჩორგოლიანმა. მან ისაუბრა მსოფლიო ჯანდაცვის გამომწვევზე, კერძოდ ტუბერკულოზის ეპიდემიურ ვითარებაზე, დიაგნოსტიკისა და რეზისტენტული ფორმების მკურნალობის თანამედროვე მეთოდებზე. ბატონმა დავითმა დამსწრე საზოგადოებას გაუზიარა ამ სფეროში მუშაობის 25 წლიანი გამოცდილება და საინტერესო სამედიცინო შემთხვევები. განხილულმა …