საბაკალავრო ნაშრომების დაცვა

2020 წლის 11 აგვისტოს, 12 საათზე, შედგება ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტთა ნაშრომების აპრობაცია. დაცვა ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში. საბაკალავრო ნაშრომების საჯარო დაცვა შედგება 25 აგვისტოს. დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ფაკულტეტის დეკანს. Lelaaptsiauri@geomedi.edu.ge