ცხადდება კონკურსი სამეცნიერო დარგში რექტორის მოადგილის თანამდებობის დასაკავებლად

I. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს კონკურსს სამეცნიერო დარგში რექტორის მოადგილის ვაკანტურ თანამდებობაზე კანდიდატის შერჩევის მიზნით, უნივერსიტეტში არსებული ადამიანური რესურსების (აკადემიური, მოწვეული და ადმინისტრაციული პერსონალი) ფარგლებში.II. კანდიდატის შერჩევა მოხდება ორ ეტაპად: 1.ეტაპი – დოკუმენტაციის წარდგენა.2. ეტაპი – გასაუბრება სამეცნიერო დარგის განვითარების კონცეფციის თაობაზე. III. კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს: 1. განცხადება კომისიის სახელზე;2. ავტობიოგრაფია cv;3. პირადობის დამადასტურებელი …

საერთაშორისო ვებინარი: „Importance of Education and Endurance to Combat Stress“

2020 წლის 26 ივნისს, Advanced Educational Institutions-ის ორგანიზებით ჩატარდა საერთაშორისო ვებინარი თემაზე: „Importance of Education and Endurance to Combat stress.” ვებინარს ესწრებოდა 50 საერთაშორისო უნივერსიტეტის 250 წარმომადგენელი. მათ შორის იყვნენ მიწვეული უნივერსიტეტ გეომედის პროფესორები რექტორის ხელმღვანელობით.ვებინარის ერთ-ერთი მთავარი მომხსენებელი იყო სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის პრორექტორი სასწავლო დარგში, სამედიცინო პროგრამის ხელმძღვანელი, ქალბატონი მარიამ ველიჯანაშვილი. მან მოხსენება გააკეთა …

სტუდენტური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

სტუდენტური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

2020 წლის 17 ივლისს, სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი ჩაატარებს ონლაინ სტუდენტურ სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციას თემაზე: „მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები.“  ნაშრომების წარდგენის ბოლო ვადა არის 2020 წლის 8 ივლისი.უნივერსიტეტი გამოაქვეყნებს კონფერენციის ყველა მონაწილის თეზისს. ასევე, კონფერენციის ყველა მონაწილე დაჯილდოვდება სერთიფიკატით. თეზისები მოგვაწოდეთ ელექტრონულ მისამართზე: conference@geomedi.edu.ge

პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო, თეორიული და პრაქტიკული კონფერენცია

2020 წლის 16 ივლისს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი ჩაატარებს სამეცნიერო, თეორიულ და პრაქტიკულ კონფერენციას თემაზე: “მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები”. ნაშრომების წარდგენის ბოლო ვადაა 2020 წლის 7 ივლისი. უნივერსიტეტი გამოაქვეყნებს კონფერენციის ყველა მონაწილის თეზისს. თეზისები მოგვაწოდეთ ელექტრონულ მისამართზე: conference@geomedi.edu.ge

ცხადდება კონკურსი მთავარი მეცნიერ-თანამშრომლის სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად

I. საქართველოს კანონის უმაღლესი განათლების შესახებ 372-ე მუხლის, შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედის წესდების მე-10 მუხლის, ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დებულების მე-9 მუხლის და შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედის აკადემიური საბჭოს სხდომის 2020 წლის 05 ივნისის ოქმი #06-ის საფუძველზე გამოცხადდეს ღია კონკურსი შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედის ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში მთავარი მეცნიერ-თანამშრომლის სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად …