სტუდენტური თეორიულ-პრაქტიკული კონფერენცია

სტუდენტური თეორიულ-პრაქტიკული კონფერენცია

2020 წლის 17 ივლისს, სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი ჩაატარებს ონლაინ სტუდენტურ თეორიულ-პრაქტიკულ კონფერენციას თემაზე: „მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები.“ ნაშრომების წარდგენის ბოლო ვადა არის 2020 წლის 8 ივლისი. უნივერსიტეტი გამოაქვეყნებს კონფერენციის ყველა მონაწილის თეზისს. ასევე, კონფერენციის ყველა მონაწილე დაჯილდოვდება სერთიფიკატით. თეზისები მოგვაწოდეთ ელექტრონულ მისამართზე: conference@geomedi.edu.ge

პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

2020 წლის 16 ივლისს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი ჩაატარებს სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციას თემაზე: “მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები”. ნაშრომების წარდგენის ბოლო ვადაა 2020 წლის 7 ივლისი. უნივერსიტეტი გამოაქვეყნებს კონფერენციის ყველა მონაწილის თეზისს. თეზისები მოგვაწოდეთ ელექტრონულ მისამართზე: conference@geomedi.edu.ge