სტუდენტთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

2019 წლის 19 დეკემბერს შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში გაიმართება სტუდენტური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები.“ კონფერენციის ყველა მონაწილის თეზისები გამოქვეყნდება. კონფერენციის ყველა მონაწილე დაჯილდოვდება სერთიფიკატით. დასწრება თავისუფალია.