2019 წლის გამოსაშვები საღამო

IMG_8524
IMG_8445
IMG_8405
IMG_8556
IMG_8092
IMG_8110
IMG_8276
IMG_8116
IMG_8118
IMG_8158

2019 წლის 21 ივნისს უნივერსიტეტ გეომედში გაიმართა სტომატოლოგიის, ჯანდაცვის ეკონომიკის და მენეჯმენტის, ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტების გამოსაშვები ღონისძიება.