ბიბლიოთეკის ციფრული ფონდი განახლდა

გაცნობებთ, რომ ბიბლიოთეკის ციფრული ფონდი განახლდა შემდეგი ახალი წიგნებით:

 1. Kaakinen J. and oth.- Family Health Care Nursing. Theory, Practice and Research. 2018.
 2. Grodner M., Escott S.- Nutritional Foundations and Clinical Applications. A Nursing Approach. 2019.
 3. Bishop M., Fody E., Schoeff L.- Clinical Chemistry Principles, techniques, correlations. 8th ed., 2018.
 4. Black B.P.- Professional Nursing. Concepts and Challenges. 8th ed., 2017.
 5. Cherie Rector-Community and public health nursing. Promoting the public’s health. 9th ed., 2017.
 6. Mosby’s dictionary of medicine, nursing & health professions.10th ed., 2017.
 7. Myers D., C. DeWall N.- Psychology. 13th Ed., 2022.
 8. Myers D., C. Nathan DeWall N.- Psychology. 12th ed., 2018.
 9. Potter, P.A. & Perry, A.G-Fundamentals of Nursing. 9th ed., 2017.
 10. Rae P., Crane M., Pattenden R.- Clinical Biochemistry (Lecture notes); 10th ed., 2018.
 11. Shatzer M.,Choi H.- Physical Medicine and Rehabilitation Pocketpedia. 2018.
 12. Sizer F., Whitney E.- Nutrition concepts and controversies. Cengage Learning. 15th ed., 2020,
 13. Videbeck Sh.L.- Psychiatric Mental Health Nursing. 8th ed., 2020.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail