გაცვლითი პროგრამის კონკურსის შედეგები

შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედსა და ჩრდილოეთ მაკედონიის რესპუბლიკის, ქ. სკოპიეს „უნივერსიტეტი ამერიკული კოლეჯ“-ს შორის გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში, ბილატერალურ გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის მიზნით, შერჩეული იქნა ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი თორნიკე ხოშტარია.


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail