მაგისტრანტობის მსურველთა საყურადღებოდ!

უნივერსიტეტი აცხადებს რეგისტრაციას 2015 – 2016 სასწავლო წლისათვის შემდეგ სამაგისტრო პროგრამებზე:

 1. კვალიფიკაცია – ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი
  • პროგრამა – ჯანდაცვის მენეჯმენტი
 2. კვალიფიკაცია – ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის მაგისტრი
  • პროგრამა – ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის

წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:

 • განცხადება
 • უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი, დანართით. (ნოტარიული წესით დამოწმებული)
 • მოქალაქის პირადობის მოწმობის ასლი
 • ფოტოსურათი – 2 (3/4)
 • ვაჟებისათვის – სამხედრო სააღრიცხვო მოწმობის ასლი

რეგისტრაციის ვადა: 01.09 – 23.09.2015წ.


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail