აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

მიხეილი გორშკოვი – არჩეულია ასისტენტის  აკადემიურ თანამდებობაზე


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail