სამუშაო შეხვედრა სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში

12 ივნისს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში მედიცინის ფაკულტეტზე შედგა სამუშაო შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობდნენ, უნივერსიტეტის რექტორი პროფესორი მარინა ფირცხალავა, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, მედიცინის პროგრამის ხელმძღვანელი, მედიცინის პროგრამის კომნსულტანტები პროფესორი უილიამ ტოსკანო, პროფესორი ფრენკ რეიმი, ფაკულტეტის აკადემიური პესრონალი, მედიცინის ფაკულტეტის დეკანი და სტუდენტები. შეხვედრაზე განხილული იქნა პროგრამაში შეტანილი ცვლილებები, სასწავლო პროცესი, სტუდენტთა შეფასებები, სტუდენტთა სწავლის დაძლევადობა და რელევანტურობა პროგრამის კურიკულუმთან.

8
9

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail