პროფესორ რევაზ ლორთქიფანიძის ახალი შრომა

მსოფლიო ბიბლიოგრაფიულ ბაზებში ინდექსირებულმა ჟურნალმა “Internet Journal PRO-Economics” გამოსცა უნივერსიტეტ გეომედის პროფესორის რევაზ ლორთქიფანიძის შრომა ,,Some Misconceptions about Perfect Competition in Economic Theory and Urgent Recommendations for Practice“ (Некоторые ошибочные представления о совершенной конкуренции в экономической теории и неотложные рекомендации для практики). http://www.proeconomics.ru/catalog/2018/4/lordkipanidze.pdf

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail