ბიბლიოთეკაში ელექტრონული ბაზების პაკეტით – EBSCO package უფასოდ სარგებლობის შესახებ

ბიბლიოთეკაში შეგიძლიათ უფასოდ ისარგებლოთ ელექტრონული ბაზების პაკეტით – EBSCO package, რომელიც ელექტრონული წიგნების, ჟურნალების, პერიოდული გამოცემების, სატელევიზიო და რადიოს საინფორმაციო გადაცემების ტრანსკრიფტების კოლექციის საერთაშორისო ელექტრონული რესურსების გამოყენების საშუალებას იძლევა.

დაწვრილებით იხილეთ ბიბლიოთეკის გვერდზე.


Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail