საჯარო ლექცია

საჯარო ლექცია

2023 წლის 5 მაისს უნივერსიტეტ გეომედის საკონფერენციო დარბაზში ჩატარდა საჯარო ლექცია თემაზე: ,,ორგანიზაციული კომუნიკაცია და ადამიანური კაპიტალი.” ლექციას უძღვებოდა ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი – დიმიტრი კობახიძე. ლექციაზე იყო განხილული: კომუნიკაციის არსი და მის ძირითადი ელემენტები; ორგანიზაციული ფორმალური და არაფორმალური კომუნიკაციები; ადამიანური კაპიტალი; სწორად წარმართული ადამიანური კაპიტალი და გამართული კომუნიკაციები, კორპორატიული პროგრესის დაგეგმვა …