სამაგისტრო ნაშრომების საჯარო დაცვა

13 ივლისს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში (აუდიტორია 103-ში) ჩატარდება სამაგისტრო ნაშრომების საჯარო დაცვა 10:00 საათზე – ჯანდაცვის ეკონომიკა და მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამა. 12:00 საათზე – ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის სამაგისტრო პროგრამა.