სტუდენტთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

2015 წლის 4 ივნისს ჩატარდება სტუდენტთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „სტომატოლოგიისა და ჯანდაცვის მიღწევები და სიახლეები“.

შიდა მობილობის მსურველი სტუდენტების საყურადღებოდ!

1. შიდა მობილობის ვადები: ა) დოკუმენტების მიღება – 21 იანვრიდან 27 იანვრის ჩათვლით; ბ) კრედიტების აღიარება – 28 იანვარი; გ) სტუდენტებისათვის აღიარებული კრედიტების გაცნობა და ხელშეკრულების გაფორმება – 29 იანვარი. 2. წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა: ა) განცხადება; ბ) ამონაწერი სტუდენტის სასწავლო ბარათიდან (დამოწმებული ფაკულტეტის ბეჭდით და დეკანის ხელმოწერით); გ) პირადობის მოწმობის ასლი.

სტუდენტთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

2014 წლის 18, 19 დეკემბერს ჩატარდება სტუდენტთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „სიახლეები და მიღწევები პრაქტიკულ მედიცინაში და მენეჯმენტში“.

პირველკურსელთა საყურადღებოდ!

უნივერსიტეტ გეომედის ადმინისტრაცია ულოცავს ყველა აბიტურიენტს ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარებას და უმაღლეს სასწავლებელში მოწყობას. ამასთან, გაცნობებთ, რომ პირველკურსელები რეგისტრაციისათვის უნდა გამოცხადდნენ უნივერსიტეტში 1 სექტემბრიდან 8 სექტემბრის ჩათვლით 10სთ-დან 16სთ-მდე (შაბათ-კვირის გარდა) მისამართზე: ქ. თბილისი, კრწანისის ქ. N 3, მესამე სართული, ტელ: 275 25 20. სტუდენტებმა თან უნდა იქონიონ შემდეგი საბუთები: პირადობის მოწმობა და მისი ასლი …

შიდა მობილობის მსურველი სტუდენტების საყურადღებოდ!

1. შიდა მობილობის ვადები: ა) დოკუმენტების მიღება – 25 ივლისიდან 7 აგვისტოს ჩათვლით; ბ) კრედიტების აღიარება – 8 აგვისტო; გ) სტუდენტებისათვის აღიარებული კრედიტების გაცნობა და ხელშეკრულების გაფორმება – 11 აგვისტო. 2. წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა: ა) განცხადება; ბ) ამონაწერი სტუდენტის სასწავლო ბარათიდან (დამოწმებული ფაკულტეტის ბეჭდით და დეკანის ხელმოწერით); გ) პირადობის მოწმობის ასლი.