სტუდენტური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

ა. წ. წლის 24-25 მაისს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში გაიმართა სტუდენტური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. საკონფერენციო კომისიამ შეაფასა სტუდენტთა ნაშრომები და გამოავლინა საუკეთესო ნაშრომების ავტორები: I ადგილი – დავით კაცაძე (მედიცინის ფაკულტეტი); II ადგილი – თორნიკე ქოროღლიშვილი (სტომატოლოგიის ფაკულტეტი); III ადგილი – სანჯივ მემონი (მედიცინის ფაკულტეტი). ჟიურის სიმპათია – მარიამ კედელაშვილი (სტომატოლოგიის ფაკულტეტი).