შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში 2017-2018 ს/წ შემოდგომის სემესტრის მობილობის განმახორციელებელი სტუდენტების საყურადღებოდ!

1. სტუდენტთა მობილობის ელექტრონულ პორტალზე www.students.eqe.ge რეგისტრაციის ვადა : 2017 წლის 25 ივლისის 12:00 საათიდან 17 აგვისტოს 18:00 სთ-მდე. 2. ელექტრონულ პორტალზე მობილობის შედეგების გამოქვეყნების ვადა: 2017 წლის 23 აგვისტო. 3. ელექტრონულ პორტალზე გამოქვეყნებული დადებითი შედეგის შემთხვევაში სტუდენტის შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში გამოცხადების, მობილობის თაობაზე წერილობითი განაცხადისა და პირადი საქმის ასლების წარდგენის ვადა: 2017 წლის …