შეცვალე შენი მომავალი, მიიღე თანამედროვე განათლება გეომედში და გახდი წარმატებული!

შეცვალე შენი მომავალი, მიიღე თანამედროვე განათლება გეომედში და გახდი წარმატებული!

უნივერსიტეტი გეომედი გთავაზობთ აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამებს: დიპლომირებული მედიკოსი (ქართულენოვანი) დიპლომირებული მედიკოსი (ინგლისურენოვანი)ვანი) სტომატოლოგია ჯანდაცვის ეკონომიკა და მენეჯმენტი (ბიზნეს ადმინისტრირება) ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია