პროფესორ არჩილ კაპანაძის მოხსენება

პარასკევს 06 მარტს 15:00 საათზე სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში პროფ. არჩილ კაპანაძე წაიკითხავს მოხსენებას თემაზე: ჰოლისტური დიაგნოსტიკური პარადიგმა მრავალუჯრედიანი ორგანიზმის მოდელი მრავალუჯრედიანი ორგანიზმის ჯანმრთელობის განსაზღვრება მრავალუჯრედიანი ორგანიზმის პრაქტიკული უკვდავების ფორმულა