სტუდენტების საყურადღებოდ!

მოგახსენებთ, რომ შექმნილ სიტუაციასთან დაკავშირებით უნივერსიტეტი მუშაობს ონლაინ რეჟიმში სწავლების განხორციელებაზე. შექმნილია შესაბამისი პლატფორმა სასწავლო მასალების ონლაინ რეჟიმში მისაწოდებლად. შემდეგი კვირიდან ვიწყებთ სასწავლო პროცესის განხორციელებას. შესაბამისი დაწვრილებითი ინფორმაცია მოგეწოდებათ. ადმინისტრაცია

ყ უ რ ა დ ღ ე ბ ა

ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობის გათვალისწინებით, აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობისათვის განცხადების (დადგენილი ფორმის მიხედვით) და სავალდებულო დოკუმენტაციის მიღება, დადგენილ ვადაში, განხორციელდება ელექტრონულად შემდეგ ელ.ფოსტაზე: info@geomedi.edu.ge ადმინისტრაცია ტელ.: 599 17 95 72 განცხადება

არდადეგები 1-ელ აპრილამდე გახანგრძლივდა

კორონავირუსთან დაკავშირებით მოქმედი უწყებათაშორისი საბჭოს გადაწყვეტილებით, სასწავლო დაწესებულებებში არდადეგები 1-ელ აპრილამდე გახანგრძლივდა. წყარო: http://mes.gov.ge/content.php?id=10224&lang=geo