ონლაინ ჩემპიონატი ჭადრაკში

2020 წლის 19 ნოემბერს, უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის ორგანიზებით ჩატარდა შიდა საუნივერსიტეტო ონლაინ ჩემპიონატი ჭადრაკში, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს სტუდენტებმა. გამოვლინდა გამარჯვებულები: პირველი ადგილი – ანანდ აჩარია მეორე ადგილი – ვიას დიიფპი მესამე ადგილი – პანკილ პარიხმ გამარჯვებულებს გადაეცათ სერთიფიკატები

საერთაშორისო ონლაინ სემინარი: „სწავლების თანამედროვე მეთოდები მედიცინაში“

ამა წლის 21 სექტემბერს, სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედისა და სუბჰარტის უნივერსიტეტის თაოსნობით, გაიმართა დისტანციური, საერთაშორისო სემინარი თემაზე “სწავლების თანამედროვე მეთოდები მედიცინაში”. სემინარს ესწრებოდნენ და ერთმანეთის სწავლების გამოცდილებას უზიარებდნენ, როგორც გეომედისა და სუბჰარტის აკადემიური პერსონალი, ასევე გერმანისა და აშშ უნივერსიტეტების პროფესორები. სემინარზე განხილული იქნა ისეთი თანამედროვე სწავლების მეთოდები როგორებიცაა : მედიცინის ონლაინ სწავლება, CBL, PBL, OSCE BEDSIDE …

სემინარი “სწავლების თანამედროვე მეთოდები მედიცინაში”

ა. წ. 21 სექტემბერს, 15:30 სთ-ზე სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედისა და მისი პარტნიორი “სუბჰარტის უნივერსიტეტის” ხელშეწყობით, გაიმართება საერთაშორისო სემინარი (სამუშაო შეხვედრა) თემაზე: “სწავლების თანამედროვე მეთოდები მედიცინაში”, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ, მედიცინის სწავლების სფეროში დიდი გამოცდილების მქონე, ქართველი, ინდოელი, გერმანელი და ამერიკელი პროფესორები. სემინარი გაიმართება ონლაინ ფორმატში, ZOOM პლათფორმის მეშვეობით.

ბიბლიოთეკაში Elsevier-ის ელექტრონული ბაზებით უფასოდ სარგებლობის შესახებ

სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დახმარებით გაიხსნა წვდომა Elsevier-ის შემდეგ ბაზებზე: Scopus, Science Direct, Scival Funding (Funding Institutional). ბაზები იძლევა ელექტრონული ჟურნალების,პერიოდული გამოცემებისა და წიგნების, საერთაშორისო ელექტრონული რესურსების გამოყენების საშუალებას. ბიბლიოთეკის ნებისმიერ აბონენტს შეუძლია სასურველ დროსა და სივრცეში, ბიბლიოთეკაში შეუსვლელად ისარგებლოს ამ ბაზებით. თუ როგორ ვისარგებლოთ ბაზების რესურსებით მიმართეთ ბიბლიოთეკას.