უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება

სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2019 წლის 10 და 12 დეკემბრის სხდომების გადაწყვეტილებით, სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამას, ჯანდაცვის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამას, სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო პროგრამას, ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებს მიენიჭათ აკრედიტაცია 7 წლის ვადით. უნივერსიტეტი გეომედი გილოცავთ სტუდენტებსა და აკადემიურ პერსონალს …

ბიბლიოთეკაში Elsevier-ის ელექტრონული ბაზებით უფასოდ სარგებლობის შესახებ

სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დახმარებით გაიხსნა წვდომა Elsevier-ის შემდეგ ბაზებზე: Scopus, Science Direct, Scival Funding (Funding Institutional). ბაზები იძლევა ელექტრონული ჟურნალების,პერიოდული გამოცემებისა და წიგნების, საერთაშორისო ელექტრონული რესურსების გამოყენების საშუალებას. ბიბლიოთეკის ნებისმიერ აბონენტს შეუძლია სასურველ დროსა და სივრცეში, ბიბლიოთეკაში შეუსვლელად ისარგებლოს ამ ბაზებით. თუ როგორ ვისარგებლოთ ბაზების რესურსებით მიმართეთ ბიბლიოთეკას.

პირველკურსელთა რეგისტრაცია იწყება!

უნივერსიტეტ გეომედის ადმინისტრაცია ულოცავს ყველა აბიტურიენტს ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარებას! რეგისტრაციის ვადები: 9 სექტემბერი – 20 სექტემბრის ჩათვლით 10:00 სთ-დან-17:00სთ-მდე (შაბათ-კვირის გარდა) მის: თბილისი, მეფე სოლომონ II-ის ქუჩა №4, 0114; (ყოფილი კრწანისის ქუჩა №3), პირველი სართული, სტუდენტთა სერვის ცენტრი სწავლის დაწყების თარიღები: საბაკალავრო და დიპლომირებული მედიკოსის ქართულენოვანი, სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული სტუდენტებისათვის 30 სექტემბერი. …