საქველმოქმედო ღონისძიება

2018 წლის 25-26 დეკემბერს უნივერსიტეტ გეომედის სტუდენტური თვითმმართველობის ორგანიზებით და ადმინისტრაციის მხარდაჭერით გაიმართა საქველმოქმედო ღონისძიება. ღონისძიების ფარგლებში უნივერსიტეტში ჩატარდა ფოლკლორული ანსამბლის „GM Folk-ის“ კონცერტი და პოეზიის საღამო, რომელიც მიეძღვნა დედათა და ბავშვთა თავშესაფრის „კარიტასი“ ბენეფიციარების დახმარებას.  

OSCE შინაგან სნეულებათა პროპედევტიკაში

26 ივნისს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის სიმულაციურ კლინიკაში ჩატარადა ობიქტურად სტრუქტურირებული კლინიკური გამოცდა (OSCE) შინაგან სნეულებათა პროპედევტიკაში.

ღია ლექცია „Advancements in Medical Education”

2018 წლის 11 ივნისს, სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში ჩატარდა ღია ლექცია თემაზე „“Recent information on chronic viral infections (HBV, HCV, HDV, HEV, HPV): prevention, treatment and coinfection””. ლექცია წაიკითხა სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის მედიცინის ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამის კონსულტანტმა, ამერიკის შეერთებული შტატების მინესოტას უნივერსიტეტის პროფესორმა ფრენკ რეიმმა.

EBSCO-ს ელექტრონული რესურსების პრაქტიკული გამოყენების ტრენინგი

2018 წლის 6 ივნისს, 10:00 სთ-ზე უნივერსიტეტის 101-ე აუდიტორიაში პროფესორ-მასწავლებლებისა და სტუდენტებისთვის ჩატარდა EBSCO-ს ელექტრონული რესურსების პრაქტიკული გამოყენების ტრენინგი. აღნიშნული ტრენინგი ჩაატარა EBSCO-ს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებისა და რუსეთის სათაო ოფისის ხელმძღვანელმა ქალბატონმა თამილა მირკამალოვამ. ტრენინგში, ასევე, მონაწილეობდა EBSCO-ს სათაო ოფისის წარმომადგენელი აშშ-დან ბატონი როდნი ნუბორგი. ტრენინგმა ჩაიარა ნაყოფიერად ორმხრივი დიალოგისა და კითხვა-პასუხის რეჟიმში: ყველა დასმულ …

პროფესორ რევაზ ლორთქიფანიძის ახალი შრომა

მსოფლიო ბიბლიოგრაფიულ ბაზებში ინდექსირებულმა ჟურნალმა “Internet Journal PRO-Economics” გამოსცა უნივერსიტეტ გეომედის პროფესორის რევაზ ლორთქიფანიძის შრომა ,,Some Misconceptions about Perfect Competition in Economic Theory and Urgent Recommendations for Practice“ (Некоторые ошибочные представления о совершенной конкуренции в экономической теории и неотложные рекомендации для практики). http://www.proeconomics.ru/catalog/2018/4/lordkipanidze.pdf