სტიპენდიანტთა სია

მედიცინის ფაკულტეტის სტიპენდიანტთა სია:
2019-2020 სასწავლო წელი

სტომატოლოგიის ფაკულტეტის სტიპენდიანტთა სია:
2019-2020 სასწავლო წელი

ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის სტიპენდიანტთა სია:
2019-2020 სასწავლო წელი

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის სტიპენდიანტთა სია:
2019-2020 სასწავლო წელი


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail