ცხადდება კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

I. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს კონკურსს პროფესორის და ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შემდეგ დეპარტამენტებში: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დეპარტამენტი: პროფესორი – 1 ასოცირებული პროფესორი – 3 პათოლოგიის დეპარტამენტი: პროფესორი – 1 ასოცირებული პროფესორი – 2 კლინიკურ დისციპლინათა დეპარტამენტი: პროფესორი – 2 ასოცირებული პროფესორი – 5 მენეჯმენტის დეპარტამენტი: პროფესორი – 1 ასოცირებული პროფესორი – 5 მორფოლოგიის …

ცხადდება კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

I. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს კონკურსს პროფესორის და ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შემდეგ დეპარტამენტებში: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დეპარტამენტი: პროფესორი -1 ასოცირებული პროფესორი -2 პათოლოგიის დეპარტამენტი: პროფესორი -1 კლინიკურ დისციპლინათა დეპარტამენტი: პროფესორი -1 მენეჯმენტის დეპარტამენტი: პროფესორი -1 მორფოლოგიის დეპარტამენტი: ასოცირებული პროფესორი -1 სტომატოლოგიის დეპარტამენტი: ასოცირებული პროფესორი -1 მედიკო-ბიოლოგიური დეპარტამენტი : ასოცირებული პროფესორი -2 ტექნიკურ მეცნიერებათა …

ცხადდება კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

I. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს კონკურსს პროფესორის და ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შემდეგ დეპარტამენტებში: კლინიკურ დისციპლინათა დეპარტამენტი: პროფესორი -1 ასოცირებული პროფესორი -2 ფსიქო-სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი: პროფესორი -1 მედიკო-ბიოლოგიური დეპარტამენტი: ასოცირებული პროფესორი -2 სტომატოლოგიის დეპარტამენტი: ასოცირებული პროფესორი -2 ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის დეპარტამენტი: პროფესორი -1 II. ა) პროფესორის თანამდებობაზე 6 (ექვსი) წლის ვადით შეიძლება …