მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები

სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედმა დააარსა ყოველკვარტალური საერთაშორისო რეცენზირებადი, რეფერირებადი სამეცნიერო შრომათა კრებული “მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები“. სარედაქციო კოლეგია: მთავარი რედაქტორი – პროფესორი მარინა ფირცხალავა რედაქტორის მოადგილე – პროფესორი თამარ ოქროპირიძე რედაქტორის მოადგილე – პროფესორი გურამ ამყოლაძე პასუხისმგებელი რედაქტორი – პროფესორი ლელა აფციაური ჯემალ ძაგანია – პროფესორი მერაბ მირცხულავა – პროფესორი თეიმურაზ თავხელიძე – პროფესორი ნურეთინ …