ცხადდება კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

1. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი, საქართველოს კანონის უმაღლესი განათლების შესახებ (მუხლი 34, მუხლი 35) და აკადემიური პერსონალის არჩევისა და დანიშვნის წესის საფუძველზე, აცხადებს ღია კონკურსს სტომატოლოგიის, ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის და მედიცინის (დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი ქართული და ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამები) ფაკულტეტებზე პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის, ასისტენტ-პროფესორის და ასისტენტის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად. სტომატოლოგიის ფაკულტეტი (მიმართულება: თერაპიული სტომატოლოგია):პროფესორი …

ცხადდება კონკურსი საერთაშორისო ურთიერთობების და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის სპეციალისტის თანამდებობაზე

I. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს კონკურსს საერთაშორისო ურთიერთობების და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის სპეციალისტის თანამდებობის დასაკავებლად 1 (ერთი) ადგილზე.  II. სამუშაოს ტიპი – სრული განაკვეთი.გამოსაცდელი ვადა – 3 თვე. III. კონკურსი  ჩატარდება ორ ეტაპად:1.ეტაპი – დოკუმენტაციის წარდგენა.2. ეტაპი – გასაუბრება. IV. კონკურსში მონაწილეობის  მისაღებად კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:1. განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე (განაცხადის წარდგენა …

სტუდენტთა ბილატერალური გაცვლითი პროგრამის კონკურსის შედეგები

შპს. სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედსა და თურქეთის ალტინბას უნივერსიტეტს შორის გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში, სტუდენტთა ბილატერალურ გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის მიზნით საბოლოოდ შერჩეულ იქნენ მედიცინის ფაკულტეტის ორი სტუდენტი: ტაჰა არიფ სინნარვალა სიდდეშვარ ბჰამრაჰ გაცვლითი პროგრამა განხორციელდება 2022-23 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში.

ცხადდება კონკურსი სტუდენტებთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე

I. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს ღია კონკურსს სტუდენტებთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის თანამდებობის დასაკავებლად. II. სამუშაოს ტიპი – სრული განაკვეთი.გამოსაცდელი ვადა – 3 თვე. III. კონკურსი ჩატარდება ორ ეტაპად:1.ეტაპი – დოკუმენტაციის წარდგენა.2. ეტაპი – გასაუბრება. IV. კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:1. განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე (განაცხადის წარდგენა შესაძლებელია ადგილზე ან ელექტრონულად ადამიანური …

პროფესორ კლაუდიო დე ლაცარის კიდევ ერთი წარმატება სამეცნიერო საქმიანობაში

პროფესორ კლაუდიო დე ლაცარის კიდევ ერთი წარმატება სამეცნიერო საქმიანობაში

უნივერსიტეტ გეომედის აფილირებული პროფესორის, კლაუდიო დე ლაცარის თანაავტორობით, “ჟურნალ „Bioengineering“-ში გამოქვეყნდა სამეცნიერო ნაშრომი “CARDIOSIM©: The First Italian Software Platform for Simulation of the Cardiovascular System and Mechanical Circulatory and Ventilatory Support”. ჟურნალი 2021 წლის მონაცემებით ინდექსირებულია PubMed, Scopus და სხვა სამეცნიერო ბაზებში. მისი იმფაქტ ფაქტორია 5.046. სტატიის ლინკი